Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zahájena veřejná diskuze k problematice záchrany toužimského zámku

8. 11. 2009

Další příležitostí k veřejné diskuzi nad nejistou budoucností toužimského zámku se stala veřejná prezentace studentských výzkumných projektů Soukromého reálného gymnázia Přírodní škola, o. p. s., z Prahy, která proběhla v Toužimi v sobotu 7. listopadu 2009 v místním sále KICu v budově historické radnice naproti toužimskému zámku za účasti asi 15 zájemců, kteří se do Toužimi sjeli až z Plzně či Karlových Varů.

Studenti zde prezentovali jednak výzkumy v zaniklé vsi Skoky u Žlutic s ohroženým poutním kostelem Navštívení Panny Marie a dále pak projekt vzdělávacího centra stavebně historických průzkumů na státním hradě Bečov nad Teplou, kdy jim tehdy ještě bezprizorní objekt toužimského zámku posloužil k ověření znalostí, získaných absolvováním kurzu stavební historie v Bečově. Při svém průzkumu toužimského zámku zjistili řadu zajímavých zjištění a v podstatě tak podpořili myšlenky na záchranu hodnot této ohrožené stavební památky. Kromě toho vytvořili ke zkvalitnění prezentace Bečovského hradu a relikviáře sv. Maura zajímavé filmové dokumenty, které také upororňují na Toužimský zámek. Film z toužimského zámku je ke zhlédnutí ZDE.

Po prezentaci následovala živá diskuze na téma budoucnosti toužimského zámku. Z ní vyplynula potřeba reagovat na nově vzniklou situaci, kdy se objekt vrátil po 10 letech bezprizornosti, devastace a chátrání zpět do vlastnictví města Toužimi. To by mělo reagovat změnou koncepce strategického plánu rozvoje obce a přehodnocením využitelnosti zámeckého pivovaru. Současně by se měla věnovat pozornost organizačnímu zajištění správy zámeckého areálu a jeho co nejrychlejšího oživení, např. dílčím využitím pro vhodné turistické, vzdělávací či kulturní aktivity při současném maximálním využití veškerého nabízeného potenciálu, včetně nabídek na pomoc či využití objektů. Diskutovalo se i o různých variantách a formách vlastnictví. 

Další diskuze na téma toužimského zámku budou následovat pod patronátem občanského sdružení Pod střechou koncem listopadu. K problematice toužimského zámku bude rokovat i zastupitelstvo města Toužimi na svém jednání 10. prosince 2009. 

  

 

Náhledy fotografií ze složky Prezentace studentů SRG PŠ 7.11.2009