Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pivovar

Panský či zámecký pivovar vznikl v areálu toužimského panského sídla nejpozději v 1. třetině 16. století za Pánů z Plavna, patrně ještě v rámci starého poplužního dvora - dnešního Dolního zámku. V roce 1536 byl byl jeho provoz zastaven a tzv. zámecký vodovod byl předán městu Toužimi, které získalo právo pivovárečného monopolu na panství.

Po nástupu nové vrchnosti, Hasištejnských z Lobkovic, byl před rokem 1567 zřízen nový panský režijní pivovar, patrně v prostorách nového renesančního poplužního dvora, v roce 1620 vyhořel i se sladovnou (kde bylo připraveno 29 měřic sladu) při požáru města.

Nová vrchnost, vévodové sasko-lauenburští, v rámci celkové obnovy a přestavby panského sídla po roce 1623 budují nový panský pivovar v místě dnešní stavby, který je patrný na rytině z roku 1716.

Za markrabat bádenských byl někdy kolem poloviny 18. století sasko-lauenburský pivovar zbořen a nahrazen dnešním barokním objektem. Z původní stavby využil sklepů, které byly upravovány v roce 1661.

V roce 1901 byl tehdejší vévodský pivovar Toužim, provozovaný majiteli panství vévody z Beaufort-Spontini nebo nájemci, přestavěn na parostrojní provoz, výrobu piva ukončila velká hospodářská krize v roce 1926 a již nebyla obnovena.  V dubnu roku 1945 pivovar zčásti vyhořel. Po roce 1945 jej získalo město Toužim. V 70. letech 20. století byly SÚRPMO vypracovány stavebně historické průzkumy a studie budoucího využití, které však nebyly realizovány.

Pivovar chátral až do roku 2004, kdy město Toužim začalo konzervovat stavbu a následně dalo vypracovat novou studii na budoucí využití. Památka byla zařazena do státního Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR a probíhá zde postupná obnova a přestavba na kulturně společenské centrum města. Celkové náklady se odhadují na cca 80 mil. Kč. Proinvestováno je již asi 25 mil Kč, objekt je vyklizený, má opravenou a dostavěnou střechu, staticky zajištěné klenby a zdivo, osazené okenní výplně v patře a postupně dostává novou fasádu.